De Sluizenloop Nieuwegein vindt plaats op zondag 9 september 2018
Sponsoren van de Sluizenloop 2018

Dagwinkel Vreeswijk

Dagwinkel Vreeswijk is een supermarkt met een belangrijke buurtfunctie. Niet alleen voor de vele ouderen die er dagelijks komen maar ook voor veel jonge gezinnen, bijvoorbeeld uit Nieuw Vreeswijk. Dagwinkel Vreeswijk mag het keurmerk Super Supermarkt voeren, het kenmerk voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

 Dorpsstraat 10, 3433 CH Nieuwegein 
 030-7519814 
 info@dagwinkelvreeswijk.nl 
  http://www.dagwinkelvreeswijk.nl 
Dagwinkel Vreeswijk steunt ons door kinderen van 4 t/m 11 jaar de mogelijkheid te bieden gratis deel te nemen. Zonder sponsoren zouden wij de Sluizenloop Nieuwegein niet kunnen organiseren.